نمایه نویسندگان

ا

پ

 • پورصیامی، حامد پول‌هایت را بسوزان! [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 20-22]
 • پورصیامی، حامد نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 1-56]

ت

 • توکلی، زهرا چگونه سرطان را دقیق و به‌موقع پیش‌بینی کنیم؟ [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 17-21]
 • توکلی، زهرا نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-56]

ح

 • حسینی، سید عماد هوش مصنوعی و تعریف انسان [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 23-25]
 • حسینی، سید عماد نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 1-56]
 • حسین روحانیان، فرین دومین دوره مسابقه سخنرانی‌های ترویجی UT-TED دانشگاه تهران برگزار شد [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 4-6]
 • حقایقی، سید محمدحسن سوخت های زیستی؛ به‌سوی زمینی پاک تر [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 26-29]
 • حقایقی، سید محمدحسن نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-56]

خ

 • خلیلی، علی اصغر فایل کامل شماره نخست نشریه UT-TED [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-56]
 • خلیلی، علی اصغر ترویج علم و فرهنگ از دریچه UT-TED [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 49-54]
 • خلیلی، علی اصغر نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-56]
 • خلیلی، علی اصغر سومین دورة مسابقة سخنرانی‌های ترویجی UT-TED در دانشگاه تهران برگزار شد [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 7-8]
 • خلیلی، علی اصغر ترویج علم و فرهنگ از دریچه UT-TED [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 51-54]
 • خلیلی، علی اصغر نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 1-56]

ر

 • ریاضی، فرهاد بررسی تاثیر زیبایی‌شناسی (استتیک) لحن‌ و شخصیت های نامعمول و گوشه دار در سینمای ایران بر توسعه ی مفهوم "انسان معاصر" [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 30-32]
 • ریاضی، فرهاد نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-56]
 • ریاضی، فرهاد بازتعریف مفهوم قهرمان در مقایسه تطبیقی فیلم غلامرضا تختی اثر بهرام توکلی با جهان فکری آرون سورکین، فیلمنامهنویس آمریکایی [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 37-40]
 • ریاضی، فرهاد نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 1-56]
 • رضایی عزیز آبادی، حامد بادگیرها و تهویة طبیعی بخشی از تاریخچة ایران یا آیندة جهان! [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 32-36]
 • رضایی عزیز آبادی، حامد نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 1-56]

ز

س

 • سخاوت، فاطمه در ترویجِ ترویج علم! [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 7-13]
 • سخاوت، فاطمه نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-56]
 • سخاوت، فاطمه سخن آغازین [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 3-3]
 • سخاوت، فاطمه نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 1-56]

ص

 • صادقی، امین چرا مسابقه UT-TED برگزار می‏شود؟ [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 3-3]
 • صادقی، امین نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-56]
 • صادقی، امین نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 1-56]
 • صادقی دلوئی، مهران نگاهی بر مفهوم ترویج علم [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 4-6]
 • صادقی دلوئی، مهران نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 1-56]
 • صادقی لاری، عاطفه نانوتکنولوژی و نانو پلیمرها در دارورسانی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 42-44]
 • صادقی لاری، عاطفه نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-56]
 • صبا، علیرضا نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-56]
 • صبا، علیرضا درهای دانشگاه به روی مردم باز است یا بسته؟! گفتگو با مجید سرسنگی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 9-16]
 • صبا، علیرضا نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 1-56]

ع

 • عبدالخالق، احمد تغییرات کوچک، تاثیرات بزرگ [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 44-48]
 • عبدالخالق، احمد نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 1-56]

ف

 • فرشاد، صباح چگونه سیستم عصبی ما سرِ خودِ ما کلاه می‌گذارد [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 17-19]
 • فرشاد، صباح نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 1-56]

ق

م

 • محبی، مطهره چگونه از شر جملة «قضاوت نکن» خلاص شویم؟! [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 41-43]
 • محبی، مطهره نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 1-56]
 • محمدی، مصطفی نگرش؛ جهشی برای بهتر زیستن [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 40-41]
 • محمدی، مصطفی نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-56]
 • مشهدی، کیمیا نقش فناوری‌های نوین ارتباطی – اطلاعاتی در توسعه ی فرهنگی و تحقق عدالت آموزشی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 47-48]
 • مشهدی، کیمیا نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-56]
 • مظاهری تهرانی، سیمین ابر باکتری‌ها [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 14-16]
 • مظاهری تهرانی، سیمین میکروبیوم انسانی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 45-45]
 • مظاهری تهرانی، سیمین نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-56]
 • ملک لی، محسن مروری بر ابزار ترویج علم [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 49-50]
 • ملک لی، محسن نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 1-56]

ن

 • نظری، مریم چرا اغلب پژوهش‌ها بی‌رمق‌اند؟ روشی جواب‌داده برای مولدسازی پژوهش‌ها [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 36-39]
 • نظری، مریم نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-56]