کلیدواژه‌ها = UT-TED
نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED

دوره 1، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 1-56

علی اصغر خلیلی؛ فاطمه سخاوت؛ امین صادقی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ مهران صادقی دلوئی؛ علیرضا صبا؛ صباح فرشاد؛ حامد پورصیامی؛ سید عماد حسینی؛ مهدی اخوان مقدم؛ زهرا ابراهیمی کلاریجانی؛ حامد رضایی عزیز آبادی؛ فرهاد ریاضی؛ مطهره محبی؛ احمد عبدالخالق؛ محسن ملک لی


سخن آغازین

دوره 1، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 3-3

فاطمه سخاوت


نگاهی بر مفهوم ترویج علم

دوره 1، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 4-6

مهران صادقی دلوئی


پول‌هایت را بسوزان!

دوره 1، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 20-22

حامد پورصیامی


هوش مصنوعی و تعریف انسان

دوره 1، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 23-25

سید عماد حسینی


کلنی زنبورهای عسل، نمونه‌ای بی‌نقص از کار جمعی

دوره 1، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 26-29

مهدی اخوان مقدم


آیا ماکروویو سرطان‌زا است؟

دوره 1، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 30-31

زهرا ابراهیمی کلاریجانی


بادگیرها و تهویة طبیعی بخشی از تاریخچة ایران یا آیندة جهان!

دوره 1، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 32-36

حامد رضایی عزیز آبادی


چگونه از شر جملة «قضاوت نکن» خلاص شویم؟!

دوره 1، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 41-43

مطهره محبی


تغییرات کوچک، تاثیرات بزرگ

دوره 1، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 44-48

احمد عبدالخالق


مروری بر ابزار ترویج علم

دوره 1، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 49-50

محسن ملک لی


ترویج علم و فرهنگ از دریچه UT-TED

دوره 1، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 51-54

علی اصغر خلیلی


نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-56

علی اصغر خلیلی؛ فاطمه سخاوت؛ امین صادقی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ علیرضا صبا؛ سیمین مظاهری تهرانی؛ زهرا توکلی؛ زهرا ابراهیمی کلاریجانی؛ سید محمدحسن حقایقی؛ فرهاد ریاضی؛ حمیدرضا قهرمانی؛ مریم نظری؛ مصطفی محمدی؛ عاطفه صادقی لاری؛ کیمیا مشهدی