سومین دورة مسابقة سخنرانی‌های ترویجی UT-TED در دانشگاه تهران برگزار شد
2. سومین دورة مسابقة سخنرانی‌های ترویجی UT-TED در دانشگاه تهران برگزار شد

علی اصغر خلیلی

دوره 1، شماره 3 ، بهار 1398، ، صفحه 7-8

چکیده
  سومین دورة مسابقات سخنرانی­های ترویجی UT-TED در تاریخ 9 و 10 اردیبهشت 1398، باهدف فراهم آوردن بستری جهت طرح و تبادل پیشنهادهای علمی و انگیزشی از سوی آنانی که تشنة کنجکاوی و آشنایی با ایده­هایی هستند که قادرند ...  بیشتر
ترویج علم و فرهنگ از دریچه UT-TED
3. ترویج علم و فرهنگ از دریچه UT-TED

علی اصغر خلیلی

دوره 1، شماره 3 ، بهار 1398، ، صفحه 51-54

چکیده
  مسابقه سخنرانی­های ترویجی UT-TED هم‌زمان با جشنواره علمی-دانشجویی «روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه»، 27 لغایت 29 آبان ماه 1397 با حضور گسترده انجمن­ها و فعالان علمی-دانشجویی در دانشگاه تهران آغاز ...  بیشتر
نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED
4. نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED

علی اصغر خلیلی؛ فاطمه سخاوت؛ امین صادقی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ مهران صادقی دلوئی؛ علیرضا صبا؛ صباح فرشاد؛ حامد پورصیامی؛ سید عماد حسینی؛ مهدی اخوان مقدم؛ زهرا ابراهیمی کلاریجانی؛ حامد رضایی عزیز آبادی؛ فرهاد ریاضی؛ مطهره محبی؛ احمد عبدالخالق؛ محسن ملک لی

دوره 1، شماره 3 ، بهار 1398، ، صفحه 1-56

چکیده
    بیشتر
ترویج علم و فرهنگ از دریچه UT-TED
5. ترویج علم و فرهنگ از دریچه UT-TED

علی اصغر خلیلی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1397، ، صفحه 49-54

چکیده
  مسابقه سخنرانی­های ترویجی UT-TED هم‌زمان با جشنواره علمی-دانشجویی «روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه»، 27 لغایت 29 آبان ماه 1397 با حضور گسترده انجمن­ها و فعالان علمی-دانشجویی در دانشگاه تهران آغاز ...  بیشتر
نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED
6. نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED

علی اصغر خلیلی؛ فاطمه سخاوت؛ امین صادقی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ علیرضا صبا؛ سیمین مظاهری تهرانی؛ زهرا توکلی؛ زهرا ابراهیمی کلاریجانی؛ سید محمدحسن حقایقی؛ فرهاد ریاضی؛ حمیدرضا قهرمانی؛ مریم نظری؛ مصطفی محمدی؛ عاطفه صادقی لاری؛ کیمیا مشهدی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1397، ، صفحه 1-56

چکیده
    بیشتر