نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED
2. نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED

علی اصغر خلیلی؛ فاطمه سخاوت؛ امین صادقی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ مهران صادقی دلوئی؛ علیرضا صبا؛ صباح فرشاد؛ حامد پورصیامی؛ سید عماد حسینی؛ مهدی اخوان مقدم؛ زهرا ابراهیمی کلاریجانی؛ حامد رضایی عزیز آبادی؛ فرهاد ریاضی؛ مطهره محبی؛ احمد عبدالخالق؛ محسن ملک لی

دوره 1، شماره 3 ، بهار 1398، ، صفحه 1-56

چکیده
    بیشتر
چرا مسابقه UT-TED برگزار می‏شود؟
3. چرا مسابقه UT-TED برگزار می‏شود؟

امین صادقی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1397، ، صفحه 3-3

چکیده
  شمار مقالات ایرانی از هزار مقاله در سال 1997 به بیش از پنجاه‌هزار مقاله در سال 2018 رسیده که سهم 2.6 درصدی از تولید علم سالانه­­ی جهانی را برای ایران نشان می‏دهد. بررسی‌های جمعیتی ایران نشان می‌دهد شمار ...  بیشتر
نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED
4. نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED

علی اصغر خلیلی؛ فاطمه سخاوت؛ امین صادقی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ علیرضا صبا؛ سیمین مظاهری تهرانی؛ زهرا توکلی؛ زهرا ابراهیمی کلاریجانی؛ سید محمدحسن حقایقی؛ فرهاد ریاضی؛ حمیدرضا قهرمانی؛ مریم نظری؛ مصطفی محمدی؛ عاطفه صادقی لاری؛ کیمیا مشهدی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1397، ، صفحه 1-56

چکیده
    بیشتر