چرا اغلب پژوهش‌ها بی‌رمق‌اند؟ روشی جواب‌داده برای مولدسازی پژوهش‌ها
1. چرا اغلب پژوهش‌ها بی‌رمق‌اند؟ روشی جواب‌داده برای مولدسازی پژوهش‌ها

مریم نظری

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1397، ، صفحه 36-39

چکیده
  هر پژوهشگر بین 2 تا 7 سال عمر مفید خود را صرف پژوهش می‌کند؛ اما این سرمایه‌گذاری بزرگ در نهایت و در بهترین حالت چیزی جز نمره، مدرک، ارتقا و چاپ یکی دو مقاله برای او نمی‌خرد. چرا؟ چون پژوهشش نه او را در موضوعی ...  بیشتر
نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED
2. نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED

علی اصغر خلیلی؛ فاطمه سخاوت؛ امین صادقی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ علیرضا صبا؛ سیمین مظاهری تهرانی؛ زهرا توکلی؛ زهرا ابراهیمی کلاریجانی؛ سید محمدحسن حقایقی؛ فرهاد ریاضی؛ حمیدرضا قهرمانی؛ مریم نظری؛ مصطفی محمدی؛ عاطفه صادقی لاری؛ کیمیا مشهدی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1397، ، صفحه 1-56

چکیده
    بیشتر