دایرة فرصت آفرینی
1. دایرة فرصت آفرینی

محمد صداقتی جهرمی

دوره 2، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 35-36

چکیده
  آدم­های فرصت­آفرین آینده را می­بینند، آینده را می‌دانند و آن را خلق می‌کنند. کسانی که فرصت­آفرین هستند، به جای این­که از درون آموزش بگیرند، خودشان الگو و مرجع دیگران هستند. تفاوت افراد فرصت­آفرین ...  بیشتر