مروری بر ابزار ترویج علم
1. مروری بر ابزار ترویج علم

محسن ملک لی

دوره 1، شماره 3 ، بهار 1398، ، صفحه 49-50

چکیده
  مروجان علم، علم تخصصی و احتمالاً با درک سخت برای عموم جامعه را از دانشمندان دریافت می‌کنند و با استفاده از روش‌ها و ابزار مناسب، آن را تبدیل به محتوایی همه‌فهم و قابل‌استفاده برای همة افراد جامعه می‌کنند. ...  بیشتر
نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED
2. نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED

علی اصغر خلیلی؛ فاطمه سخاوت؛ امین صادقی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ مهران صادقی دلوئی؛ علیرضا صبا؛ صباح فرشاد؛ حامد پورصیامی؛ سید عماد حسینی؛ مهدی اخوان مقدم؛ زهرا ابراهیمی کلاریجانی؛ حامد رضایی عزیز آبادی؛ فرهاد ریاضی؛ مطهره محبی؛ احمد عبدالخالق؛ محسن ملک لی

دوره 1، شماره 3 ، بهار 1398، ، صفحه 1-56

چکیده
    بیشتر