تغییرات کوچک، تاثیرات بزرگ
1. تغییرات کوچک، تاثیرات بزرگ

احمد عبدالخالق

دوره 1، شماره 3 ، بهار 1398، ، صفحه 44-48

چکیده
  ذهن انسان اغلب در مواجه با مسائل پیچیده، راه‏حل‏های ساده و کم‏هزینه را به‌صورت غریزی بی‏ارزش می‏شمارد. این نگرش در واقع یک خطای شناختی در حوزة مدیریت و روانشناسی بیان شده است که در هنگام تصمیم‏گیری ...  بیشتر
نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED
2. نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED

علی اصغر خلیلی؛ فاطمه سخاوت؛ امین صادقی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ مهران صادقی دلوئی؛ علیرضا صبا؛ صباح فرشاد؛ حامد پورصیامی؛ سید عماد حسینی؛ مهدی اخوان مقدم؛ زهرا ابراهیمی کلاریجانی؛ حامد رضایی عزیز آبادی؛ فرهاد ریاضی؛ مطهره محبی؛ احمد عبدالخالق؛ محسن ملک لی

دوره 1، شماره 3 ، بهار 1398، ، صفحه 1-56

چکیده
    بیشتر