چگونه از شر جملة «قضاوت نکن» خلاص شویم؟!
1. چگونه از شر جملة «قضاوت نکن» خلاص شویم؟!

مطهره محبی

دوره 1، شماره 3 ، بهار 1398، ، صفحه 41-43

چکیده
  نگرش امروز جامعه به امر "قضاوت کردن" بسیار منفی و جبهه‌گیرانه است. یکی از پرتکرارترین گزاره‌ها، چه در فضای مجازی و چه در دنیای واقعی، گزارة " هرگز قضاوت نکن" می‌باشد. نسبی‌گرایی که نتیجه و دستاورد شک‌گرایی ...  بیشتر
نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED
2. نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED

علی اصغر خلیلی؛ فاطمه سخاوت؛ امین صادقی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ مهران صادقی دلوئی؛ علیرضا صبا؛ صباح فرشاد؛ حامد پورصیامی؛ سید عماد حسینی؛ مهدی اخوان مقدم؛ زهرا ابراهیمی کلاریجانی؛ حامد رضایی عزیز آبادی؛ فرهاد ریاضی؛ مطهره محبی؛ احمد عبدالخالق؛ محسن ملک لی

دوره 1، شماره 3 ، بهار 1398، ، صفحه 1-56

چکیده
    بیشتر