پول‌هایت را بسوزان!
1. پول‌هایت را بسوزان!

حامد پورصیامی

دوره 1، شماره 3 ، بهار 1398، ، صفحه 20-22

چکیده
  پس از بحران اقتصادی بزرگ سال 2008، موجی عظیم از بی‌اعتمادی علیه سیستم بانکداری و نظام پول رایج شکل گرفت. نتیجة این بی‌اعتمادی‌ها، موردتوجه قرار گرفتن مقاله‌ای بود که توسط شخص (یا گروهی) ناشناس با نام ...  بیشتر
نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED
2. نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED

علی اصغر خلیلی؛ فاطمه سخاوت؛ امین صادقی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ مهران صادقی دلوئی؛ علیرضا صبا؛ صباح فرشاد؛ حامد پورصیامی؛ سید عماد حسینی؛ مهدی اخوان مقدم؛ زهرا ابراهیمی کلاریجانی؛ حامد رضایی عزیز آبادی؛ فرهاد ریاضی؛ مطهره محبی؛ احمد عبدالخالق؛ محسن ملک لی

دوره 1، شماره 3 ، بهار 1398، ، صفحه 1-56

چکیده
    بیشتر