نگاهی بر مفهوم ترویج علم
1. نگاهی بر مفهوم ترویج علم

مهران صادقی دلوئی

دوره 1، شماره 3 ، بهار 1398، ، صفحه 4-6

چکیده
  ترویج علم که احتمالا ترجمة عبارت‌های انگلیسی Popular science، Science Communication یا Public Engagement است، به ذات دارای مفهوم مشخص و یکپارچه‌ای نیست؛ اما با رجوع به منابع می‎توان یک تعریف کلی از آن ارائه کرد ...  بیشتر
نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED
2. نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED

علی اصغر خلیلی؛ فاطمه سخاوت؛ امین صادقی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ مهران صادقی دلوئی؛ علیرضا صبا؛ صباح فرشاد؛ حامد پورصیامی؛ سید عماد حسینی؛ مهدی اخوان مقدم؛ زهرا ابراهیمی کلاریجانی؛ حامد رضایی عزیز آبادی؛ فرهاد ریاضی؛ مطهره محبی؛ احمد عبدالخالق؛ محسن ملک لی

دوره 1، شماره 3 ، بهار 1398، ، صفحه 1-56

چکیده
    بیشتر