نویسنده = ���������� �������������� ��������
کووید19: بازتنظیم بزرگ

دوره 2، شماره 4، شهریور 1400، صفحه 22-23

سجاد حفیظی بارجین


معرفی کتاب سیاره‏ی ویروس‌ها

دوره 2، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 14-16

سجاد حفیظی بارجین


پلاستیک؛ فرصت یا تهدید؟

دوره 2، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 48-51

سجاد حفیظی بارجین