نویسنده = ������������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. گیمیفیکیشن و تاثیرآن بر انسان

دوره 2، شماره 3، بهار 1400، صفحه 42-44

محمد صداقتی جهرمی


2. دایرة فرصت آفرینی

دوره 2، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 35-36

محمد صداقتی جهرمی