نویسنده = ������������ ������������ ��������
سوسک‌ها و سوسری‌ها

دوره 2، شماره 4، شهریور 1400، صفحه 55-57

محمد صداقتی جهرمی


گیمیفیکیشن و تاثیرآن بر انسان

دوره 2، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 42-44

محمد صداقتی جهرمی


دایرة فرصت آفرینی

دوره 2، شماره 1، آذر 1398، صفحه 35-36

محمد صداقتی جهرمی