نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. حشرات، ناجیانی چندش‌آور

دوره 2، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 26-27

مهدی اخوان مقدم


2. نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED

دوره 1، شماره 3، بهار 1398، صفحه 1-56

علی اصغر خلیلی؛ فاطمه سخاوت؛ امین صادقی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ مهران صادقی دلوئی؛ علیرضا صبا؛ صباح فرشاد؛ حامد پورصیامی؛ سید عماد حسینی؛ مهدی اخوان مقدم؛ زهرا ابراهیمی کلاریجانی؛ حامد رضایی عزیز آبادی؛ فرهاد ریاضی؛ مطهره محبی؛ احمد عبدالخالق؛ محسن ملک لی


3. کلنی زنبورهای عسل، نمونه‌ای بی‌نقص از کار جمعی

دوره 1، شماره 3، بهار 1398، صفحه 26-29

مهدی اخوان مقدم