حریم خصوصی و بزنگاه‌های اخلاقی
1. حریم خصوصی و بزنگاه‌های اخلاقی

مهسا بدری

دوره 2، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 43-45

چکیده
  در این مقاله با تمرکز بر حریم خصوصی به‌عنوان یکی از عناصر اخلاق رسانه‌ای، به بزنگاه‌های اخلاقی در فضای مجازی پرداخته می‌شود. منظور از بزنگاه‌های اخلاقی، لحظة تصمیم‌گیری برای انتشار، لایک یا انتشار ...  بیشتر