درک صدا در گیاهان
1. درک صدا در گیاهان

بهاره شاه محمدی

دوره 2، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 28-30

چکیده
  دریافت صدا توسط گیاهان و توانایی پاسخ به آن اهمیت زیادی برای بقا و زنده‌مانی آن‌ها دارد. گیاهان با درک صدای گرده‌افشان‌ها به‌ویژه زنبورها، نشانه‌هایی به آن‌ها می‌دهند که به‌طرف گیاه جذب شده و همچنین ...  بیشتر