سوخت های زیستی؛ به‌سوی زمینی پاک تر
1. سوخت های زیستی؛ به‌سوی زمینی پاک تر

سید محمدحسن حقایقی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1397، ، صفحه 26-29

چکیده
  انرژی­های بادی، زمین­گرمایی، خورشیدی و سوخت­های زیستی، به‌عنوان منابع تجدیدپذیر برای جایگزینی با سوخت­های فسیلی، معرفی‌شده‌اند. اتانول زیستی محصول فرایند تخمیر انواع قندهای گیاهی یا قسمت­های ...  بیشتر
نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED
2. نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED

علی اصغر خلیلی؛ فاطمه سخاوت؛ امین صادقی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ علیرضا صبا؛ سیمین مظاهری تهرانی؛ زهرا توکلی؛ زهرا ابراهیمی کلاریجانی؛ سید محمدحسن حقایقی؛ فرهاد ریاضی؛ حمیدرضا قهرمانی؛ مریم نظری؛ مصطفی محمدی؛ عاطفه صادقی لاری؛ کیمیا مشهدی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1397، ، صفحه 1-56

چکیده
    بیشتر