کلیدواژه‌ها = ابهام
مهارت تحمل ابهام؛ قدم برداشتن در مه

دوره 2، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 59-61

صدف عباسی