نویسنده = �������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. کلیشه‌های جنسیتی قالبی برای ساخت شخصیت آدم ‏آهنی

دوره 2، شماره 3، بهار 1400، صفحه 65-67

هانیه پاکزادیان