نویسنده = ������������ ��������
بمب‌های الکترومغناطیسی؛ حملة خاموش

دوره 2، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 40-43

عباس غیرتی