نویسنده = الب ارسلان منظمی
تعداد مقالات: 1
1. مغز وسوسه‌هایمان را کنترل میکند یا وسوسه‌ها مغزمان را؟

دوره 2، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 37-39

مینا عچرشاوی؛ الب ارسلان منظمی