نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. آیندة رابط‌های انسان-ماشین چگونه خواهد بود؟

دوره 2، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 20-22

فاضل امیرواحدی