اگه میتونی منو بگیر!
1. اگه میتونی منو بگیر!

امیرحسین فروغی

دوره 2، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 23-25

چکیده
  امروزه مرزهای تکنولوژی و فناوری بسیار فراتر از آنچه تصور می‌شود، گسترده شده است. اگر در گذشته تنها ممکن بود عکس افراد توسط نرم‌افزارهای مختلف گرافیکی دستکاری شود و چیزی خلاف واقعیت را به بیننده نشان ...  بیشتر