نسخه کامل شماره هفتم نشریه‌ی علمی ترویجی دلتا

مطالب عمومی

چکیده

در این شماره می‌خوانیم:
آیینه نبستن خطاست! (نگاهی به تاریخچه‌ی ساخت رضدخانه ملی ایران و حواشی آن)
آیا ادبیات علم است؟
آسیب شناسی سخنرانی‌های انگیزشی
رونمایی از آخرین اختراع صادق کاذب؛ علم یاب مستعان! (گفت‌وگو با دانشجوی دکتر فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف)
استنتاج محتمل بیزی
معرفی کتاب کووید ۱۹؛ باز تنظیم بزرگ!