نسبت هنر با توسعه اجتماعی؛ مطالعه موردی تئاتر و سینمای پس از انقلاب ایران
1. نسبت هنر با توسعه اجتماعی؛ مطالعه موردی تئاتر و سینمای پس از انقلاب ایران

فرهاد ریاضی

دوره 2، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 32-34

چکیده
  بحث نسبت هنر/جامعه و تأثیرات و خدمات متقابل طرفین موردبحث و جدل همیشگی فعالان عرصة هنر بوده است. عده‌ای تقلیل جایگاه هنر به یک ابزار جهت بیان اندیشه‌ها، ایدئولوژی‌ها و مسلک‌ها را نکوهش و از مفهوم هنر ...  بیشتر