نویسنده = ��������������������������� ��������
پلاستیک و آلودگی‌های ناشی از آن

دوره 2، شماره 4، شهریور 1400، صفحه 67-70

زینب اسماعیل‌خانی