نویسنده = ������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. فرار از نقطه‏‌ی آبی کمرنگ

دوره 2، شماره 3، بهار 1400، صفحه 35-38

سمانه احمدی؛ زینب سادات لسانی