آیا ماکروویو سرطان‌زا است؟
1. آیا ماکروویو سرطان‌زا است؟

زهرا ابراهیمی کلاریجانی

دوره 1، شماره 3 ، بهار 1398، ، صفحه 30-31

چکیده
  آیا این موضوع حقیقت دارد که نباید از ماکروویو در تهیة مواد غذایی استفاده کرد زیرا اشعه‌ی سرطان‌زا تولید می‌کند؟ اصولا یک ماده هنگامی سرطان‌زا می‌شود که باعث شود سلول‌ها در اثر جهش، از چرخة عادی تقسیم ...  بیشتر
نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED
2. نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED

علی اصغر خلیلی؛ فاطمه سخاوت؛ امین صادقی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ مهران صادقی دلوئی؛ علیرضا صبا؛ صباح فرشاد؛ حامد پورصیامی؛ سید عماد حسینی؛ مهدی اخوان مقدم؛ زهرا ابراهیمی کلاریجانی؛ حامد رضایی عزیز آبادی؛ فرهاد ریاضی؛ مطهره محبی؛ احمد عبدالخالق؛ محسن ملک لی

دوره 1، شماره 3 ، بهار 1398، ، صفحه 1-56

چکیده
    بیشتر
محصولات تراریخته؛ خوب یا بد؟
3. محصولات تراریخته؛ خوب یا بد؟

زهرا ابراهیمی کلاریجانی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1397، ، صفحه 22-25

چکیده
  ژن‌ها واحدهای تعیین‌کننده‌ی ویژگی‌های هر جاندار هستند. به‌منظور تغییر ویژگی‌های یک جاندار می‌توان در ژن‌های آن تغییر ایجاد نمود؛ در‌نتیجه جاندار تبدیل به موجود تراریخته یا ترنس‌ژنیک می‌شود. ...  بیشتر
نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED
4. نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED

علی اصغر خلیلی؛ فاطمه سخاوت؛ امین صادقی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ علیرضا صبا؛ سیمین مظاهری تهرانی؛ زهرا توکلی؛ زهرا ابراهیمی کلاریجانی؛ سید محمدحسن حقایقی؛ فرهاد ریاضی؛ حمیدرضا قهرمانی؛ مریم نظری؛ مصطفی محمدی؛ عاطفه صادقی لاری؛ کیمیا مشهدی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1397، ، صفحه 1-56

چکیده
    بیشتر