نویسنده = ���������������� ��������
مغز وسوسه‌هایمان را کنترل میکند یا وسوسه‌ها مغزمان را؟

دوره 2، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 37-39

مینا عچرشاوی؛ الب ارسلان منظمی